• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!
Електронен дневник


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК", ВСЕКИ РОДИТЕЛ МОЖЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРА НА АДРЕС: www.shkolo.bg, КЪДЕТО ПЕРИОДИЧНО ЩЕ ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКИТЕ, ОТСЪСТВИЯТА И ЗА РАЗВИТИЕТО НА СВОЕТО ДЕТЕ.

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ОРЕС, СЧИТАНО ОТ 21.10.2021 Г.

 

ПЪРВА СМЯНА 

Пореден час

1, 2, 4 клас - 20 мин.

6 клас  - 30 мин

1 час

8,40 – 9,00

8,30 - 09,00

Междучасие

9,00 - 9,15

9,00 – 9,10

2  час

9,15 – 9,35

9,10 – 9,40

Междучасие

9,35 - 9,50

9, 40 - 9,50

3 час

9,50 – 10,10

9,50 – 10,20

Голямо междучасие

10,10 -10,40

10,20-10,40

4 час

10,40 -11,00

10,40 – 11,10

Междучасие

11,00 – 11,15

11,10 - 11,20

5 час

11,15 – 11,35

11,20 – 11,50

Междучасие

11,35 - 11,50

11,50 - 12,00

6 час

11,50-12,10

12,00 - 12,30

Междучасие

-

12,30 -12,40

7 час

-

12,40 -13,10

  

ЦДО 3 клас, 20 мин.

Пореден час

 

1 час

8,40 – 9,00

Междучасие

9,00 – 9,15

2 час

9,15 - 9,35

Междучасие

9,35 – 9,50

3 час

9,50 -10,10

Голямо Междучасие

10,10 -10,40

4 час

10,40 -11,00

Междучасие

11,00 -11,15

5 час

11,15 – 11,35

Междучасие

11,35 – 11,45

6 час

11,45 - 12,05

 

ВТОРА СМЯНА 

Пореден час

3 клас – 20 мин.

5 – 7 клас - 30 мин.

1 час

13,30 - 13,50

13,30 - 14,00

Междучасие

13,50 – 14,05

14,00 – 14,15

2  час

14,05– 14,25

14,15– 14,45

Междучасие

14,25- 14,40

14,45- 15,00

3 час

14,40– 15,00

15,00– 15,30

Голямо междучасие

15,00-15,30

15,30-16,00

4 час

15,30– 15,50

16,00– 16,30

Междучасие

15,50 - 16,05

16,30 - 16,40

5 час

16,05 – 16,25

16,40– 17,10

Междучасие

16,25 - 16,40

17,10 - 17,20

6 час

16,40 - 17,10

17,20 - 17,50

Междучасие

 

17,50 -18,00

7 час

 

18,00 -18,30

  

ЦДО 1, 2 и 4 клас 20 мин

Пореден час

 

1 час

13,30 – 13,50

Междучасие

13,50 - 14,05

2 час

14,05 – 14,25

Междучасие

14,25 – 14,40

3 час

14,40 – 15.00

Голямо междучасие

15,00 - 15,30

4 час

15,30 – 15,50

Междучасие

15,50 – 16,05

5 час

16,05 – 16,25

Междучасие

16,25 – 16,40

6 час

16,40 – 17,10