• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!
ПРИЕМ - ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА 

 

 • Четири паралелки по 24 ученика 

Училищен учебен план за 2022 - 2023 година 

Раздел Б – Разширена подготовка 

Английски език и Математика 

Раздел В – Допълнителна подготовка 

БЕЛ и Компютърно моделиране и информационни технологии 

 • Целодневна организация на учебния ден 
 • Приложения: 
 1. Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община – тук
 2. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022 - 2023 година 

 https://kg.sofia.bg/#/calendar 

 1. Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1 клас /ИСОДЗ, ПГУ и 1 клас в училищата/ 

https://kg.sofia.bg/#/home

 

==============================================================================

 

ПЛАН – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

 

Четири паралелки по 24 ученика 

 • Учебен план за 2021 - 2022 година 

Раздел Б – Разширена подготовка 

Английски език и Информационни технологии 

Раздел В – Допълнителна подготовка 

Математика и Приложни дейности 

 • Целодневна организация на учебния ден 

Приложение: 

1. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/ 2022 година - тук 

2. Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община - тук

3. Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и 1 клас /ИСОДЗ, ПГУ и 1 клас в училищата/ - тук

4. Прилежащ район на 142 ОУтук  

5. Заявление за I кластук

6. Класни ръководители на I клас за 2021-2022 година - тук

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ПЛАН – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА

  

Уважаеми родители,

Във връзка със създалата се  епидемична обстановка в страната, родителската среща за първи клас 2020/2021 учебна година ще се проведе в началото на месец септември. За датата ще Ви уведомим допълнително.

Kомисията по прием в първи клас.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Прием първи клас 2020/2021 учебна година свободни места след трето класиране

На основание Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, обявяваме свободни места за прием в първи клас с разширено изучаване на английски език –13 места и на руски език - 7 места.

Подаване на заявления от 25.06.2020г. до 14.09.2020г. на e-mail: ou142priem2020@abv.bg   или в канцеларията на училището.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Важно!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Записване на учениците, приети на второ класиране - 16.06.2020 г. - 18.06.2020 г. до 17:00 ч.

На 17.06.2020г. записването на ученици за първи клас на второ класиране ще се извърши след 14:00 часа, поради провеждане на изпит НВО по Математика за VII клас.

Обявяване на незаетите места за трето класиране - 18.06.2020 г. - в 18:00 ч.

Подаване на заявления за участие в трето класиране - 19.06.2020 г. - 22.06.2020 г. до 12:00 ч.

Заявленията могат да се подават по електронен път на e-mail: ou142priem2020@abv.bg и на място в канцеларията на 142 ОУ от 8:30 до 17:30 часа, на 22.06.2020г. до 12:00 часа.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране - 22.06.2020 г. - в 18:00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране - 23.06.2020 г. до 24.06.2020 г. до 17:00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиранe - 24.06.2020 г. - в 18:00 ч.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернетстраницата на училището и РУО София-град от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година на трето класиране – 22.06.2020 г.

Вх.№

4112

4124

4126

4131

4135

4136

4141

4142

Група

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Точки

0

0

0

5

5

0

5

0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на приетите ученици на второ класиране за първи клас на 2020/2021 учебна година

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми Родители,

Съгласно Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на СО, на 15.06.2020г. от 14:30 часа в 142 ОУ ще се проведе процедура на случайно избрани входящи номера за кандидатстващите за прием в първи клас деца, подали заявление за участие на второ класиране и отговарящи на еднакви условия по водещ критерийи по допълнителни критерии.

Каним Ви да присъствате на процедурата.

Комисията за прием на ученици в първи клас за 2020/2021 учебна година

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Прием първи клас 2020-2021 учебна година

Второ класиране 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

142 ОУ обявява 30 свободни места за записване на ученици на второ класиране за първи клас за 2020-2021 учебна година.

Във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Заявленията се подават на място в канцеларията на 142 ОУ от 08:30 до 17:30 часа или по електронен път на e-mail: ou142priem2020@abv.bg

 • Родителите, които за подавали към 142 ОУ заявление за участие в първо класиране попълват заявление за участие във второ класиране. Заявлението може да изтеглите тук. 
 • Родителите, които не са подавали заявление за прием в първи клас на детето им в 142 ОУ, подават заявление за прием в първи клас. Заявлението може да изтеглите тук.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на приетите ученици на първо класиране за първи клас 2020-2021 учебна година

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 
Уважаеми Родители,
Съгласно Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на СО, на 28.05.2020г. от 14:00 часа в 142 ОУ ще се проведе процедура на случайно избрани входящи номера за кандидатстващите за прием в първи клас деца, които отговарят на еднакви условия: 4 група /по водещ критерий/ и 5 точки /от допълнителни критерии/.
Каним Ви да присъствате на процедурата.

Комисията за прием на ученици в първи клас за 2020/2021 учебна година  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАН - ПРИЕМ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

4 /четири/ паралелки по 24 ученика

Училището организира и предлага:

 • Целодневна организация на учебния ден;
 • Ранно чуждоезиково обучение с квалифицирани преподаватели /английски , руски език/;
 • Информационни технологии;
 • Факултативни часове по математика и приложни дейности.

Приложения:

 1. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020-2021 година.
 2. Прилежащ район към 142 ОУ "Веселин Ханчев".
 3. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
 4. Заявление за прием в първи клас.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

     Във връзка с откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас за учебната 2020-2021 година от 21 април Ви уведомяваме, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от администрацията на район „Красно село“ СО, като справките ще се изискват и получават изцяло по служебен път, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи. Документите, които ще се получат в училището по служебен път са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години;

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години;

- Удостоверение за настоящ адрес;

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца;

- Удостоверение за раждане на детето.

Уточняваме, че при наличие на един или повече социални критерии, по които ще се извършва класирането, следва да се изпратят по електронен път и следните документи:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - сканирано или снимано решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители - сканиран или сниман Акта за смърт;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД - сканирано или снимано съдебното решение.

Документи на хартиен носител не е необходимо да се подават в канцеларията на училището!

Обръщаме внимание, че няма пречка да кандидатстват и деца, които са с адрес извън прилежащия район на 142 ОУ "Веселин Ханчев“,  те също ще участват в класирането.

Заявлението за кандидатстване е качено като файл.doc. Моля да го попълните и да го изпратите на email: ou142priem2020@abv.bg между 21.04.2020г. и 21.05.2020г.

При невъзможност да изпратите сканирано заявлението с Ваш подпис ще приемем заявлението и без такъв.

Успешна кампания „Прием в първи клас 2020г.“

 

Допълнителни файлове