• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

НА ТЕМА:“КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО“

 

            На 16.04.2022г.  в 142 ОУ „Веселин Ханчев“ се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема: „Компетентностният подход в обучението”. Целта на семинара беше учителите от начален и прогимназиален етап да придобият допълнителна квалификация, като се запознаят със същността и ролята на компетентностния подход в образователния процес.

            Лектор на събитието беше г-жа Галина Петрова, дългогодишен учител и директор, представител на РААБЕ България. Тя очерта пред всички присъстващи основните подходи за формиране на ключови компетентности у учениците чрез обучението им по различни учебни предмети. Дадени бяха ценни насоки за подходящи методически идеи и стратегии, с помощта на които учителите да осъществяват по-ефективни междупредметни връзки. Занятията включваха както теоретични, така и практически занимания. Педагозите споделиха помежду си разнообразни утвърдени и иновативни техники на преподаване, отговарящи на актуалните образователни проблеми.    

Чрез квалификации от подобен тип педагогическите специалисти усвояват умения за успешно прилагане на компетентностния подход в реална учебна среда и дават своя значим принос за изграждането на учениците като знаещи и способни млади хора, които умело се справят с предизвикателствата на съвременния свят.

Допълнителни изображения