• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

ОРЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V и VI КЛАС

ОРЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V и VI КЛАС

 

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед №РД-01-21/21.01.2022 год. на директора на Столична регионална здравна инспекция и във връзка със заповед №РД 09-1188/21.01.2022 год. на Министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес, за периода от 24.01.2022г. до 28.01.2022г. вкл. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V и VI клас. За периода 24.01.2022 – 28.01.2022 г. учебният процес за учениците от V и VI клас е в електронна среда, като за провеждане на учебните часове се използва платформата на Microsoft Teams.

Дневният режим за учениците от V клас за времето на обучението в електронна среда от разстояние е както следва:

Понеделник

1 час – 14.00 – 14.30 часа

Междучасие – 14.30 -14.50 часа

2 час – 14.50 – 15.20 часа

Междучасие – 15.20 -15.35 часа

3 час – 15.35 – 16.05 часа

Голямо междучасие – 16.05 -16.30 часа

4 час – 16.30 – 17.00 часа

Междучасие – 17.00 -17.15 часа

5 час – 17.15 – 17.45 часа

Междучасие –  17.45 -18.00 часа

6 час – 18.00 – 18.30 часа

Междучасие – 18.30 -18.45 часа

7 час – 18.45 – 19.15 часа

Вторник – петък

1 час – 13.30 – 14.00 часа

Междучасие – 14.00 -14.20 часа

2 час – 14.20 – 14.50 часа

Междучасие – 14.50 -15.10 часа

3 час – 15.10 – 15.40 часа

Голямо междучасие – 15.40 -16.10 часа

4 час – 16.10 – 16.40 часа

Междучасие – 16.40 -17.00 часа

5 час – 17.00 – 17.30 часа

Междучасие –  17.30 -17.45 часа

6 час – 17.45 – 18.15 часа

Междучасие – 18.15 -18.30 часа

7 час – 18.30 – 19.00 часа

 

Дневният режим за учениците от VІклас за времето на обучението в електронна среда от разстояние е както следва:

Понеделник

1 час - 08.00 - 08.30 часа

Междучасие – 08.30 – 08.45

2 час - 08.45 - 09.15 часа

Междучасие –09.15 – 09.30 часа

3 час - 09.30 - 10.00 часа

Голямо междучасие –- 10.00 -10.25 часа

4 час - 10.25 - 10.55 часа

Междучасие – 10.55 -11.10 часа

5 час - 11.10 - 11.40 часа

Междучасие – 11.40 – 11.55 часа

6 час - 11.55 - 12.25 часа

Междучасие –12.25 – 12.40 часа

7 час - 12.40 - 13.10 часа

Вторник - петък

1 час – 07,55 – 08,25 часа

Междучасие – 08,25 – 08,35 часа

2 час – 08,35 – 09.05 часа

Междучасие  – 09,05 – 09,25 часа

3 час – 09,25 – 09,55 часа

Голямо Междучасие  – 09,55 – 10,25 часа

4 час – 10,25 – 10,55 часа

Междучасие  – 10,55 – 11,10 часа

5 час – 11,10 – 11,40 часа

Междучасие  – 11, 40 – 11,55 часа

6 час – 11,55 – 12,25 часа

Междучасие - 12,25 – 12,40 часа

7 час – 12,40 – 13,10 часа