• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ  ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Уважаеми родители,

През 2021-2022 учебна година, учебните смените са както следва:

I, II клас – Първа смяна през първия и втория учебен срок. Начало на учебните часове – 08,15 часа.

III клас – Втора смянапрез първия учебен срок. Начало на учебните часове – 13.00 часа. През втория учебен срок – първа смяна с начало на учебните часове - 08.00 часа.

IV клас – Първа смяна през първия учебен срок. Начало на учебните часове – 08.00 часа. През втория учебен срок – втора смяна с начало на учебните часове - 13.00 часа.

V клас - Втора смяна през първия учебен срок. Начало на учебните часове – 13.30 часа. През втория учебен срок – първа смяна с начало на учебните часове - 07.45 часа.

VI клас - Първа смяна през първия учебен срок. Начало на учебните часове – 07.45 часа. През втория учебен срок – втора смяна с начало на учебните часове - 13.30 часа.

VII клас - Втора смяна през първия учебен срок. Начало на учебните часове – 13.30 часа. През втория учебен срок – първа смяна с начало на учебните часове от 07.45 часа.