• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

ПЛАН – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

ПЛАН – ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

Четири паралелки по 24 ученика

  • Учебен план за 2021 - 2022 година

Раздел Б – Разширена подготовка

Английски език и Информационни технологии

Раздел В – Допълнителна подготовка

Математика и Приложни дейности

  • Целодневна организация на учебния ден

 

Приложение:

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/ 2022 година - тук

Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община - тук

Прилежащ район на 142 ОУ - тук  

Заявление за I клас - тук

Класни ръководители на I клас за 2021-2022 година - тук

Допълнителни файлове