• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Дневен режим I-VII клас

Дневен режим I-VII клас

Дневен режим за учениците от до VII клас за времето на обучението от разстояние велектронна среда, считано от 22.03.2021 г.

 

Първа смяна

Пореден час

1, 2, 3 клас

6 и 7 клас 

1 час

08,40 - 09,00

08,30 - 09,00

Междучасие

09,00 - 09,15

09,00 - 09,10

2  час

09,15 - 09,35

09,10 - 09,40

Междучасие

09,35 - 09,50

09,40 - 09,50

3 час

09,50 - 10,10

09,50 - 10,20

Голямо междучасие

10,10 - 10,40

10,20 - 10,40

4 час

10,40 - 11,00

10,40 – 11,10

Междучасие

11,00 - 11,15

11,10 - 11,20

5 час

11,15 - 11,35

11,20 - 11,50

Междучасие

11,35 - 11,50

11,50 - 12,00

6 час

11,50 - 12,10

12,00 - 12,30

Междучасие

-

12,30 - 12,40

7 час

-

12,40 - 13,10

 

ЦДО 4 клас

Пореден час

От…до….часа

1 час

08,40 - 09,00

Междучасие

09,00 - 09,15

2 час

09,15 - 09,35

Междучасие

09,35 - 09,50

3 час

09,50 -10,10

Голямо Междучасие

10,10 - 10,40

4 час

10,40 - 11,00

Междучасие

11,00 - 11,15

5 час

11,15 - 11,35

Междучасие

11,35 - 11,50

6 час

11,50 - 12.10

 

Втора смяна:

Пореден час

4 клас

5 клас

1 час

13,30 - 13,50

13,30 - 14,00

Междучасие

13,50 - 14,05

14,00 - 14,10

2  час

14,05 - 14,25

14,10 - 14,40

Междучасие

14,25 - 14,40

14,40 - 14.50

3 час

14,40 - 15,00

14,50 - 15,20

Голямо междучасие

15,00 - 15,30

15,20 - 15,50

4 час

15,30 - 15,50

15.50 - 16,20

Междучасие

15,50 - 16,05

16,20 - 16,30

5 час

16,05 - 16,25

16,30 - 17,00

Междучасие

16,25 - 16,40

17,00 - 17,10

6 час

16,40 - 17,00

17,10 - 17,40

Междучасие

 

17,40 - 17,50

7 час

 

17,50 -  18,20

 

ЦДО 1, 2 и 3 клас

Пореден час

От …до…часа

1 час

13,30 - 13,50

Междучасие

13,50 - 14,05

2 час

14,05 - 14,25

Междучасие

14,25 - 14,40

3 час

14,40 - 15,00

Голямо междучасие

15,00 - 15,30

4 час

15,30 - 15,50

Междучасие

15,50 - 16,05

5 час

16,05 - 16,25

Междучасие

16,25 - 16,40

6 час

16,40 - 17,00