• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Присъствени учебни занятия за 5-7 клас по график

Присъствени учебни занятия за 5-7 клас по график

На основание заповед № РД09-290/ 29.01.2021 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка със заповед РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването от 04.02.2021 г. се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.