• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда

 

От 07.01.2021 г. до  15.01.2021 г. /вкл./ се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от IV а и IV б  клас  и преминат към обучение от разстояние в електронна среда. С учениците от IV а и IVб  клас  ще се провежда синхронно обучение по учебните предмети от училищния учебен план на паралелките през MS Teams.

Дневният режим за учениците от IV а и IV б клас за времето на обучението от разстояние в електронна среда е както следва:

1 час/ 8:20 - 8:40 часа

Междучасие/ 8:40 - 9:00 часа

2 час/ 9:00 - 9:20 часа

Междучасие/ 9:20 - 9:40 часа

3 час/ 9:40 - 10:00 часа

Голямо междучасие/ 10:00 - 10:30 часа

4 час/ 10:30 - 10:50 часа

Междучасие/ 10:50 - 11:10 часа

5 час/ 11:10 - 11:30 часа

Междучасие/ 11:30 - 11:50 часа

6 час / 11:50 - 12:10 часа

Дневният режим за обучение от разстояние в електронна среда на първа група ЦДО 4 клас за времето от 07.01.2021г. до 15.01.2021г. /вкл./ е както следва:

1 час/ 13,30 – 13,50 часа

Междучасие/ 13,50 -14,05 часа

2 час/ 14,05 – 14,25 часа

Междучасие/ 14,25 – 14,40 часа

3 час/ 14,40 – 15,00 часа

Голямо междучасие/ 15,00 -15,20 часа

4 час/ 15,20 – 15,40 часа

Междучасие/ 15,40 – 15,55 часа

5 час/ 15,55 – 16,15 часа

Междучасие/ 16,15 – 16,25 часа

6 час/ 16,25 – 16,45 часа