• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда

 

Във връзка със заповед РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването и във връзка със заповед № РД09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците към обучение от разстояние в електронна среда за срок от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. включително ще бъдат преустановени присъствените учебни занятия в 142 ОУ „Веселин Ханчев“ за децата от ПГ-5 и 6-годишни и за учениците от  Iдо VIIклас. Учебният процес за учениците от 1 до 7 клас ще бъде в електронна среда, като за провеждането на учебните часове ще се използва платформата на Microsoft Teams. За децата от ПГ-5 и 6-годишни обучението ще бъде асинхронно, като обратната връзка с родителите ще се осъществява през електронния дневник Skolo.bg. Продължителността на учебните часове в електронна среда от разстояние е за учениците от V до VII клас е 30 минути, за учениците от I до IV клас е 20 минути.

Дневният режим за учениците от I до VIIклас за първа и втора смяна за времето на обучението в електронна среда от разстояние е както следва:

 

ПЪРВА СМЯНА

 

Пореден час

1, 2, 4 клас

5 клас

1 час

8,40 - 9,00

8,30 - 9,00

междучасие

9,00 - 9,15

9,00 - 9,10

2  час

9,15 - 9,35

9,10 - 9,40

междучасие

9,35 - 9,50

9,40 - 9,50

3 час

9,50 - 10,10

9,50 - 10,20

голямо междучасие

10,10 -10,40

10,20 -10,40

4 час

10,40 -11,00

10,40 - 11,10

междучасие

11,00 - 11,15

11,10 - 11,20

5 час

11,15 - 11,35

11,20 - 11,50

междучасие

11,35 - 11,50

11,50 - 12,00

6 час

11,50 -12,10

12,00 - 12,30

междучасие

-

12,30 -12,40

7 час

-

12,40 -13,10

  

ЦДО - 3 клас

 

1 час

8,50 - 9,10

междучасие

9,10 - 9,20

2 час

9,20 - 9,40

междучасие

9,40 - 9,55

3 час

9,55 -10,15

голямо междучасие

10,15-10,40

4 час

10,40 -11,00

междучасие

11,00-11,15

5 час

11,15 - 11,35

междучасие

11,35 - 11,45

6 час

11,45 -12,05

 

 ВТОРА СМЯНА 

Пореден час

3 клас

6 - 7 клас

1 час

13,00-13,20

13,30 - 14,00

междучасие

13,20 - 13,35

14,00 -14,10

2 час

13,35 -13,55

14,10 - 14,40

междучасие

13,55 -14,10

14,40 - 14,50

3 час

14,10-14,30

14,50 - 15,20

голямо междучасие

14,30 - 15,00

15,20 - 15,40

4 час

15.00 -15,20

15,40 - 16,10

междучасие

15,20-15,35

16,10 - 16,20

5 час

15,35 -15,55

16,20 - 16,50

междучасие

15,55 - 16,10

16,50 - 17,00

6 час

16,10 -16,30

17,00 - 17,30

междучасие

-

17,30 - 17,40

7 час

-

17,40 - 18,10

 

ЦДО - 1, 2 и 4 клас 

 

1 час

13,30 - 13,50

междучасие

13,50 -14,05

2 час

14,05 - 14,25

междучасие

14,25 - 14,40

3 час

14,40 - 15,00

голямо междучасие

15,00 - 15,20

4 час

15,20 - 15,40

междучасие

15,40 - 15,55

5 час

15,55 - 16,15

междучасие

16,15 - 16,25

6 час

16,25 - 16,45

 

Допълнителни файлове