• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Откриването на учебната 2020-2021 година

Откриването на учебната 2020-2021 година

 

Откриване на учебната 2020-2021 година

15.09.2020 г.

 

1.От 9,15 до 9,45 часа се провежда първи час на класа с учениците от  2, 3, 4 и 7 клас в сградата на училището по класни стаи, както следва:

2а – стая номер 10

2б – стая номер 11

2в- стая номер 34

3а- стая номер 17

3б- стая номер 18

3в – стая номер 19

3г – стая номер 20

4а – стая номер 35

4б- стая номер 36

4в- стая номер 39

4г- стая номер 37

4д- стая номер 38

7а- стая номер 33

7б- стая номер 32

7в- стая номер 31

7г- стая номер 30

2.Влизането в сградата на учениците от 2, 3, 4 и 7 клас е във времето от 8.50 до 9,10 часа, както следва:

2.1. 2 и 3 клас – откъм големия двор на 142 ОУ

2.2. 4 и 7 клас – от към малкия двор на 142 ОУ

След приключване на ЧК, във времето между 9.45 и 9.55 часа учениците се предават на родителите.

3. Децата от ПГ /5 и 6 – годишни/ се приемат на двора от родителите им във времето от 9,50 часа до 10,00 часа. След края на тържеството децата се предадат на родителите им.

4. Учениците от 1 клас се приемат на двора от родителите във времето от 9,50 часа до 10,00 часа. След края на тържеството се провежда час на класа по класни стаи във времето от 10,40 до 11,10 часа. След ЧК класните ръководители предават децата на родителите до портата на училището.

5. Учениците от 5 клас се приемат на двора във времето от 9,50 до 10,00 часа. След края на тържеството се провежда час на класа по класни стаи във времето от 10,40 до 11,10 часа.

6. Учениците от 6 клас се приемат на двора във времето от 10,40 до 10,50 часа  от класните ръководители. Провежда се ЧК в времето от 10,50 до 11,20 часа в определените им класни стаи, както следва:

6а – стая номер 36

6б – стая номер 35

6в - стая номер 39

В двора на училището се допускат родители на ПГ и I клас при спазване на предписанията на МЗ.

Уважаеми Родители,

Благодарим Ви за подкрепата, разбирането и партньорството.

Пожелаваме здрава и успешна учебна 2020-2021 година!

Екипът на 142 ОУ „Веселин Ханчев“