• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка с откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас за учебната 2020-2021 година от 21 април Ви уведомяваме, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от администрацията на район „Красно село“ СО, като справките ще се изискват и получават изцяло по служебен път, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи. Документите, които ще се получат в училището по служебен път са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години;

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години;

- Удостоверение за настоящ адрес;

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца;

- Удостоверение за раждане на детето.

Уточняваме, че при наличие на един или повече социални критерии, по които ще се извършва класирането, следва да се изпратят по електронен път и следните документи:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - сканирано или снимано решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители - сканиран или сниман Акта за смърт;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД - сканирано или снимано съдебното решение.

Документи на хартиен носител не е необходимо да се подават в канцеларията на училището!

Обръщаме внимание, че няма пречка да кандидатстват и деца, които са с адрес извън прилежащия район на 142 ОУ "Веселин Ханчев“,  те също ще участват в класирането.

Заявлението за кандидатстване е качено като файл.doc. Моля да го попълните и да го изпратите на email: ou142priem2020@abv.bg между 21.04.2020г. и 21.05.2020г.

При невъзможност да изпратите сканирано заявлението с Ваш подпис ще приемем заявлението и без такъв.

Успешна кампания „Прием в първи клас 2020г.“

Заявление може да изтеглите от тук.

 

Допълнителни файлове