• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Предоставяни услуги

Предоставяни услуги

 

Индикативен списък на услугите,
предоставяни от 142 ОУ „Веселин Ханчев“


Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

 

Допълнителни файлове