• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Покана

Покана

Уважаеми родители,

Във връзка с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата, издаден от Министерство на образованието и науката на 07.02.2019 година от 18.00 часа ще се проведе събрание на родителите - представители на паралелките в 142 ОУ. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - функции и организация на работата на Обществения съвет.

2. Излъчване на представители на родителите за попълване на състава на Oбществения съвет към 142 ОУ „Веселин Ханчев“ /избор на членове и резервни членове на ОС към училището/.