• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Важно съобщение

Важно съобщение

     На  03.12.2018г. (понеделник) от 18:00 ч. в учителската стая ще се проведе среща на Училищното Настоятелство към 142 ОУ „Веселин Ханчев”  при   следния дневен ред:

  1. Избор на Управителен съвет на Училищното настоятелство;
  2. Обсъждане на нов Устав на Училищното настоятелство;
  3. Обсъждане на официалната подписка от родителите и настойниците на учениците в 142 ОУ към район Красно село за предоставяне на големия физкултурен салон за нуждите на Основно Училище „Веселин Ханчев”.

   Желателно е присъствието на всички председатели или касиери, тъй като чрез тях ще бъде осъществена връзката с класовете им за въпросната подписка.

 

                                        Училищно Настоятелство към 142 ОУ

                                                                          гр. София

                                                                       23.11.2018г.