• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

Съобщение

Съобщение

 

Уважаеми родители,

Родителските срещи за втория срок на 2018-2019 учебна година са както следва:

23.04.2019г. /вторник/ – родителска среща за ПГ от 17.30 часа;

23.04.2019г./вторник/ - родителска среща за прогимназиален етап /5-7 клас/ от 18.00 часа;

07.05.2019г./вторник/ - родителска среща за начален етап /1-4 клас/ от 18.00 часа.

 

 

142 ОУ„ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“

ПРИЕМ В I -ВИКЛАС ЗА 2019-2020 ГОДИНА

4 /ЧЕТИРИ/ ПАРАЛЕЛКИ ПО 24 УЧЕНИКА

96 УЧЕНИКА

 

   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

   ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

-         РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ С КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ;

-         ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПАРАЛЕЛКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ;

-         ПАРАЛЕЛКА ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУТА;

-         ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И СПОРТА.

 


ЗА НАС

Училището има 51-годишна история. Създадено е през 1966г. в специално построена сграда на територията на столичния район "Красно село". В периода 1978-1998г. 142 СОУ "В. Ханчев" се специализира в изучаването на руски език. От първи клас до 11 клас учениците изучават голяма част от предметите на руски език. Паралелно с това, по същото време училището работи усилено и по екологични програми. През 1998г. със заповед на министъра на образованието и науката 142 СОУ "В. Ханчев" се преобразува в 142 ОУ с ранно чуждоезиково обучение и Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Св. Методий". Днес двете учебни заведения ползват съвместно материалната база на училището и си партнират в учебната работа и поддръжката на сградния фонд.

0

Учители

0

0

Ученици

0

Ученици

Част от нашия колектив

Емилия Новакова

Емилия НоваковаКласен ръководител на III "Б" клас

Елизабет Бонева

Елизабет БоневаУчител по английски език

Старши учител - прогимназиален етап Класен ръководител на VI "Б" клас

Йорданка Гелева

Йорданка ГелеваУчител по математика

Старши учител - прогимназиален етап Класен ръководител на VI "В"клас