• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

 

Списък на приетите ученици на първо класиране за първи клас 2020-2021 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

 

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

     Във връзка с откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас за учебната 2020-2021 година от 21 април Ви уведомяваме, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от администрацията на район „Красно село“ СО, като справките ще се изискват и получават изцяло по служебен път, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи. Документите, които ще се получат в училището по служебен път са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години;

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите, когато е извършвана промяна през последните 1 – 3 години;

- Удостоверение за настоящ адрес;

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца;

- Удостоверение за раждане на детето.

Уточняваме, че при наличие на един или повече социални критерии, по които ще се извършва класирането, следва да се изпратят по електронен път и следните документи:

- Ако детето е с трайни увреждания над 50% - сканирано или снимано решението на ТЕЛК;

- За дете с един или двама починали родители - сканиран или сниман Акта за смърт;

- За дете, настанено за отглеждане в приемно семейство и по смисъла на чл. 26 от ЗЗД - сканирано или снимано съдебното решение.

Документи на хартиен носител не е необходимо да се подават в канцеларията на училището!

Обръщаме внимание, че няма пречка да кандидатстват и деца, които са с адрес извън прилежащия район на 142 ОУ "Веселин Ханчев“,  те също ще участват в класирането.

Заявлението за кандидатстване е качено като файл.doc. Моля да го попълните и да го изпратите на email: ou142priem2020@abv.bg между 21.04.2020г. и 21.05.2020г.

При невъзможност да изпратите сканирано заявлението с Ваш подпис ще приемем заявлението и без такъв.

Успешна кампания „Прием в първи клас 2020г.“

Заявление може да изтеглите от тук.

 


ЗА НАС

Училището има 51-годишна история. Създадено е през 1966г. в специално построена сграда на територията на столичния район "Красно село". В периода 1978-1998г. 142 СОУ "В. Ханчев" се специализира в изучаването на руски език. От първи клас до 11 клас учениците изучават голяма част от предметите на руски език. Паралелно с това, по същото време училището работи усилено и по екологични програми. През 1998г. със заповед на министъра на образованието и науката 142 СОУ "В. Ханчев" се преобразува в 142 ОУ с ранно чуждоезиково обучение и Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Св. Методий". Днес двете учебни заведения ползват съвместно материалната база на училището и си партнират в учебната работа и поддръжката на сградния фонд.

0

Учители

0

0

Ученици

0

Ученици

Част от нашия колектив