• Добре дошли в сайта на 142 ОУ "Веселин Ханчев" - София!

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

 

          На 19.04.2019г. в 142 ОУ се проведе Ден на отворените врати, който ни направи съпричастни към интересни дейности, представящи знанията, уменията и творческия потенциал на учениците.

        Децата от първи клас под умелото ръководство на учителите участваха в урок на тема „Българско народно творчество - пословици и поговорки“. Първокласниците показаха високо ниво на знания в областта на българския език и литературата четейки, разказвайки и обсъждайки народни приказки, пословици и поговорки.

          Учениците от 3в клас представиха чрез тематични презентации резултатите от проекта  „Любима детска игра в Европа”. Фоайето на първия етаж бе украсено с проектните табла на децата, които с голям интерес се включиха в изявата. За целта 28 ученици дълго време проучваха и издирваха данни за игрите на децата в  28 страни, членки на Европейския съюз. Другите паралелки третокласници се присъединиха към инициативата на 3в клас и бяха подготвили материали за детските игри в страните на Стария континент, които са извън ЕС. Събитието бе уважено от много родители, които с интерес наблюдаваха проектните дейности на децата, разказващи за разнообразието в игрите - подвижни и настолни. В многообразието и пъстротата на различните нрави и култури се откроиха редица общи игри като криеница, гоненица, карти, дама.

          В 4г клас се проведе урок по Човекът и обществото на тема „Линия на времето”- работилница. Под умелото ръководство на класния ръководител учениците показаха отлични знания за фактите, събитията и личностите от Първата, Втората българска държава, епохата на Българското Възраждане и началото на 20 век. Богатата нагледност, разнообразните методи на работа и екипната дейност направиха учебния час завладяващ и ефективен. Четвъртокласниците повишиха увереността в придобитите знания и умения. Родителите на бъдещи първокласници засвидетелстваха своя интерес към подхода и стила на работа.

          Денят на отворените врати завърши с музикален рецитал и учениците доказаха, че успехът е постижим, когато всички работят всеотдайно, обединени от потенциала на знанията и виталността на творчеството.

 

142 ОУ„ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“

ПРИЕМ В I -ВИКЛАС ЗА 2019-2020 ГОДИНА

4 /ЧЕТИРИ/ ПАРАЛЕЛКИ ПО 24 УЧЕНИКА

96 УЧЕНИКА

 

   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

   ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

-         РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ С КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ;

-         ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ПАРАЛЕЛКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАТЕМАТИКА И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ;

-         ПАРАЛЕЛКА ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУТА;

-         ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И СПОРТА.

 


ЗА НАС

Училището има 51-годишна история. Създадено е през 1966г. в специално построена сграда на територията на столичния район "Красно село". В периода 1978-1998г. 142 СОУ "В. Ханчев" се специализира в изучаването на руски език. От първи клас до 11 клас учениците изучават голяма част от предметите на руски език. Паралелно с това, по същото време училището работи усилено и по екологични програми. През 1998г. със заповед на министъра на образованието и науката 142 СОУ "В. Ханчев" се преобразува в 142 ОУ с ранно чуждоезиково обучение и Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици "Св. Методий". Днес двете учебни заведения ползват съвместно материалната база на училището и си партнират в учебната работа и поддръжката на сградния фонд.

0

Учители

0

0

Ученици

0

Ученици

Част от нашия колектив

Емилия Новакова

Емилия НоваковаКласен ръководител на III "Б" клас

Елизабет Бонева

Елизабет БоневаУчител по английски език

Старши учител - прогимназиален етап Класен ръководител на VI "Б" клас

Йорданка Гелева

Йорданка ГелеваУчител по математика

Старши учител - прогимназиален етап Класен ръководител на VI "В"клас